diarchy.lt

1996 m. liepos 29 - rugpjūčio 4 d. Nr. 30 (355)


Cirko artistų Gaičiūnų

Deja, neturim galimybės paskelbti visų penkių Gaičiūnų, trijų cirko artistų kartų, nuotraukos, nors jie ir darniai nusifotografavo po jauniausiųjų saviškių įspūdingo pasirodymo "Draugystės" sanatorijoje. Tuo tarpu šeimyninio druskininkiečių Gaičiūnų cirko pradžia toli tarpukaryje-pono Antano Gaičiūno, vieno pirmųjų Lietuvos cirko artistų, gražiai aprašyta knygoje "Senų cirkų prisiminimai". Pastaroji knyga, neįkainojama vertybė Lietuvos cirko istorijai, paaiškina šeimyninį pomėgį, nes ir pono Antano sūnus Arvydas, ir jo žmona Lidija, ir anūkai Arvydas bei Diana yra cirko artistai. Šiomis dienomis savo unikalius ir universalius sugebėjimus jie rodo druskinmkiečiams bei kurorto svečiams. Verta pamatyti! Juolab cirko profesionalai nuolatos keliauja, dirba užsienyje, pavyzdžiui, Arabų Emiratuose, Indijoje, Japonijoje, įvairiose Europos šalyse, todėl Druskininkuose palyginti retai būna. Rudeniop Gaičiūnai vėl išvyks, kadangi turi pasiūlymų iš Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos. Kaip papasakojo cirko prodiuseris, vyresnysis Arvydas Gaičiūnas, jo susidomėjimas cirku prasidėjo nuo mažens, tėvui Antanui Gaičiunui tai itin skatinant. Ko gero, ir tėvo lankstumą bei judrumą paveldėjęs, ankstyvojoje jaunystėje neabejojo, kad pasirinks sportą arba cirką. Tačiau visą tolimesne jo ateitį tvarkingai iš Maskvos atvykęs cirkas surikiavo, konkurso būdu priėmęs du jaunuolius, tarp kurių ir Arvydas Gaičiūnas buvo.

Nuo tol, neskaitant tėvuko patirties, ponas Arvydas betarpiškai susijęs su cirku: dirbo akrobatu Įvairiuose tuometinės sąjungos valstybiniuose cirkuose, 1989 m. tapo Maskvos cirko " Jantar" direktoriumi, 1993 m. Lietuvos valstybinio cirko direktoriumi. Dabar netgi Lietuvos cirko mokyklą įsteigti sumanęs. Savo sceninius numerius, pavyzdžiui, kaubojiškąjį, savo sūnui- irgi Arvydui, universaliam artistui, paliko. Beje, tėvas Arvydas pridūrė, kad jo ir žmonos Lidijos, baigusios Maskvos cirko mokyklą ir dirbusios oro akrobate, vaikai praktiškai yra gimę cirke, todėl jų pasirinkimas mokytis cirko amato jau nuo kūdikystės buvo nulemtas, be to, į Maskvos cirko mokyklą cirko artistų vaikai priimami be konkurso. Jų profesionaliais sugebėjimais, ypatingai tai vertinant Įvairiausių lietuviškų mėgėjiškų cirkiukų kontekste, šiomis dienomis ir įsitikino Druskininkų publika. Jaunesnysis Arvydas, stebint smalsuolių sužavėtai miniai, lipo kardų ašmenimis, nušoko iš aukštai ant stiklo šukių kilimėlio, spjaudė ugnimi ir pats ja buvo deginamas, gulėjo ant vinių (tai tikrai dar ne viskas!), o jo sesuo devyniolikmetė Diana itin moteriškai susiejo cirko artistės profesionalumą su įvairių egzotiškų tautų liaudies šokiais, kuriuos ji pati atrado, atsirinko su visomis folklorinėmis subtilybėmis. Daugelis žiūrovų aikčiojo dėl jos rytietiškojo šokio su gyvu smaugliu. Tuo tarpu tėvai scenoje buvo pagalbininkai-motina Lidija talkino sceniniams pasirodymams, o tėvas vedė programą. "Toks mūsų šeimyninis cechas",-priduria ponas Arvydas, beje, ketverius metus dirbantis be atostogų, nes tenka rūpintis tolimesniu cirko artistų darbu, sutartimis dėl darbo užsienyje, reklama... Galbūt kada nors išsipildys jo svajonė apie cirką, panašų į garsiojo Deivido Koperfildo fantastinius reginius, o kol kas, pasitelkus Sabonio ir Marčiulionio pavardes, tenka užsieniuose aiškinti, kas toji Lietuva, iš kur cirkas atvažiavo. Kita vertus, šeimyninis Gaičiūnų cirkas-savotiškas atradimas ir patiems druskininkiečiams, nors ir šalia vieni kitų gyvename. "Laikas- pinigai",- sako ponas Arvydas, todėl poilsiauti- dar ne metas, laikas ruoštis gastrolėms...

Arūnas ZURLYS

 
Diana ir Arvydas gastrolėse ir scenoje...


1996 m. liepos 29 - rugpjūčio 4 d. Nr. 30 (355)

Copyright © 2004 DiArchy
info@diarchy.lt